Despre

Scris de Spital Ineu on . Posted in Spital

Prezentarea institutiei

I.Misiunea si viziunea organizatiei;

Mandat

Spitalul Orasenesc Ineu  aplică legislatia in domeniu, strategia şi politica Ministerului Sanatatii, a Administratiei locale reprezentata de Consiliul Local Ineu în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei din zona judetului Arad şi răspunde de realizarea scopului principal asigurarea serviciilor medicale spitalicesti a reformei în sectorul sanitar. Spitalul colaboreaza cu toti factori locali, regionali si nationali in vederea asigurari asistentei medicale de urgenta si a tratamentului celorlalte categori de bolnavi .

 Viziune

Spitalul Orasensc Ineu urmareste imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din zona si  realizarea un sistem de sanatate modern si eficient, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana, pus permanent in slujba cetateanului.

 Valori Comune

                  ·       respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populatiei;

                  ·       garantarea calitatii si sigurantei actului medical;

                  ·       cresterea rolului serviciilor preventive;

                  ·       asigurarea accesibilitatii la servicii,

                  ·       respectarea dreptului la libera alegere si a egalitatii de sanse;

                  ·       aprecierea competentelor profesionale si incurajarea dezvoltarii lor;

                  ·       transparenta decizionala.

 Date privind istoria :

 Spitalul Orasenesc Ineu  reprezintă una din unitatile  sanitare  a judeţului Arad, pusă în funcţiune în anul 1855.

In baza Deciziei nr. 306 din 30 iunie 1973 Consiliul popular al judetului Arad infiinteaza spitalul din Ineu asigurând asistenţa medicală de specialitate  pentru  locuitori  din raza orasului Ineu.

Pe baza Hotararii nr.  90 din 22. 06. 2010 a fost transferat managementul asistentei medicale al Spitalului Orasenesc Ineu catre Consiliul Local Ineu.

Din luna decembrie 2010 spitalul functioneaza intr-o cladire noua  cu   suprafata desfasurata de 7 000 mp, pe un teren de 16. 735 mp. avand in structura sa  clădiri moderne, unipavilionare.

 I. Capacitate, structura,  dotare, personal, resurse;

I. 1. 1 Informaţii privind identitatea Spitalui Orasenesc Ineu

Spitalul este un spital general, cu o structură complexă de specialităţi medico-chirurgicale care asigură urgenţele şi acordă asistenţă medicală de specialitate;

In anul  2013 prin Ordinul Ministrului Sanatati 347 din 7 martie 2013 prin care sa modificat OMS 424 din 13 mai 2011 devine Spital Orasenesc, de categoria  IV;

Cladirile sunt trecute in proprietatea administratiei locale din anuL 2003 pe baza O. G.  70/2002 si H. G 866/2002 prin trecerea acestora din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al Consiliului Local.

 

II. 1. Analiza activitati clinice(inclusive pe DRG )

II. 1.  Structura spitalului cuprinde :

Spitalul are urmatoarea structura, in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatati 519/20. 05. 2010 si completata cu adresa 51682/VVP/611 din 26. 10. 2012 :

Nr.

Crt.

SECTIA

Nr.  de paturi

1.

Sectia medicina interna

35

2.

Sectia chirurgie generala

15

3.

Sectia obstretica ginecologie

 10

4.

Compartiment neonatologie

8

5.

Compartiment  pediatrie

10

6.

Compartiment ortopedie si traumatologie

7

7.

Compartiment  ATI

5

8.

Compartiment Recuperare, medicina fizica  si balneologie

20

9

Spitalizare de zi

7

 

Total

117

 

Sali operatorii, Sterilizare, Farmacie, Laborator analize medicale, Laborator radiologie şi imagistică medicală, Laborator de recuperare, medicina fizica si balneologie, Compartiment  de  prevenire  şi  combatere  a infecţiilor nozocomiale, Cabinet TBC ambulator, Cab.  Planing Familial

Ambulator integrat cu cabinete in specialitatile: medicină internă; chirurgie generală; obstetrică ginecologie; pediatrie; ortopedie şi traumatologie ; recuperare medicala.

Analiza activităţii  medicale a Spitalul  relevă faptul că în anul 2012 s-au realizat un număr de:

ü  externări acuţi şi cronici  3188;

ü  externări în spitalizare de zi  2388;

ü  consultaţii în Unitate de Primire a Urgenţelor 8548;

ü  consultaţii în Ambulatoriul integrat   5049;

Evoluţia numărului de externări în regim de spitalizare continuă are un trend  descrescător, în 2012 se înregistrează o scădere a numărului de externări  cu 280 faţă de 2009 (grafic). In condiţiile păstrării duratei medii de spitalizare aproximativ constantă – 7,0 în 2009 şi  7,77 în 2012 (grafic), evoluţia descrescătoare a numărului de externări conduce la o scădere a ratei de utilizare a paturilor de la 78,67 % în 2009 la 68,40% în 2012 (grafic).

Cauza principală a scăderilor enunţate se datorează subfinanţării din FNSP prin CASS. 

Indicele de Case-Mix (ICM) se situează în creştere  în 2012 faţă de 2009, de la  0,8540 la 1. 0243. Creşterea Indicele de Case-Mix relevă capacitatea spitalului de a trata, prin intermediul personalului şi cu dotarile existente, cazuri din ce în ce mai complexe.    

 Grafic

 

2011

2012

2013

Nr. externari

3468

3250

3131

Durata medie de spitalizare

7,0

7,28

7,65

Rata de ocupare a paturilor

78,67

80,76

66,42

Gradul de utilizare

287,2

294,77

252,54

ICM

0,8540

0,8243

0,9106

 

Investigații paraclinice ale laboratorului de analize medicale a spitalului perioada 01.01.2014 - 30.09.2014:

Nr. Crt.

Sector

Denumire Analiza

Cantitate

1

ALT

Ex coproparazitologic Proba 1

741

2

BIOCHIMIE

Fosfataza alcalina

533

3

BIOCHIMIE

TGP / ALT

3218

4

BIOCHIMIE

Amilazemie

617

5

BIOCHIMIE

Amilazurie

268

6

BIOCHIMIE

TGO / AST

2749

7

BIOCHIMIE

Bilirubina Directa

529

8

BIOCHIMIE

Bilirubina Totala

1416

9

BIOCHIMIE

Colesterol

1956

10

BIOCHIMIE

HDL Colesterol

367

11

BIOCHIMIE

LDL Colesterol

363

12

BIOCHIMIE

Calcemie

1544

13

BIOCHIMIE

Creatinina

2597

14

BIOCHIMIE

Gama Glutamil Transferaza

790

15

BIOCHIMIE

Glicemie

3350

16

BIOCHIMIE

Sideremie

310

17

BIOCHIMIE

Magnezemie

1225

18

BIOCHIMIE

Proteine totale

125

19

BIOCHIMIE

Trigliceride

1814

20

BIOCHIMIE

Acid uric

1140

21

BIOCHIMIE

Urea

3114

22

HEMATOLOGIE

Nr. Limfocite atipice

3932

23

HEMATOLOGIE1

APTT

740

24

HEMATOLOGIE1

FIBRINOGEN

644

25

HEMATOLOGIE1

INR

1089

26

HEMATOLOGIE1

TQ

1089

27

HEMATOLOGIE2

VSH

2352

28

HEMATOLOGIE3

Rh

371

29

IMUNOLOGIE

Anti HAV

1

30

IMUNOLOGIE

PSA

4

31

IMUNOLOGIE

ASLO

9

32

IMUNOLOGIE

Proteina C Reactiva

27

33

IMUNOLOGIE

VDRL

21

34

IMUNOLOGIE

Depistare Ac Anti HP

61

35

IMUNOLOGIE

Ag Hbs

33

36

IMUNOLOGIE

Anti HCV

33

37

IMUNOLOGIE

Depistare HIV

21

38

IMUNOLOGIE

Troponina

13

39

IMUNOLOGIE1

ASLO

38

40

IMUNOLOGIE1

Factor Reumatoid

15

41

IMUNOLOGIE1

Proteina C Reactiva

173

42

IMUNOLOGIE1

VDRL

246

43

IMUNOLOGIE2

Ac Anti-HAV Ig.M

3

44

IMUNOLOGIE2

Depistare Ac Anti HP

398

45

IMUNOLOGIE2

Ag Hbs

352

46

IMUNOLOGIE2

Anti HCV

351

47

IMUNOLOGIE2

Depistare HIV

248

48

IMUNOLOGIE2

PSA calitativ

13

49

IMUNOLOGIE2

Troponina

131

50

URINA

PH

2757

Total

43931