Istoric

Scris de Spital Ineu on . Posted in Spital

În construcţie...

Despre

Scris de Spital Ineu on . Posted in Spital

Prezentarea institutiei

I.Misiunea si viziunea organizatiei;

Mandat

Spitalul Orasenesc Ineu  aplică legislatia in domeniu, strategia şi politica Ministerului Sanatatii, a Administratiei locale reprezentata de Consiliul Local Ineu în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei din zona judetului Arad şi răspunde de realizarea scopului principal asigurarea serviciilor medicale spitalicesti a reformei în sectorul sanitar. Spitalul colaboreaza cu toti factori locali, regionali si nationali in vederea asigurari asistentei medicale de urgenta si a tratamentului celorlalte categori de bolnavi .

 Viziune

Spitalul Orasensc Ineu urmareste imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din zona si  realizarea un sistem de sanatate modern si eficient, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana, pus permanent in slujba cetateanului.

 Valori Comune

                  ·       respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populatiei;

                  ·       garantarea calitatii si sigurantei actului medical;

                  ·       cresterea rolului serviciilor preventive;

                  ·       asigurarea accesibilitatii la servicii,

                  ·       respectarea dreptului la libera alegere si a egalitatii de sanse;

                  ·       aprecierea competentelor profesionale si incurajarea dezvoltarii lor;

                  ·       transparenta decizionala.

 Date privind istoria :

 Spitalul Orasenesc Ineu  reprezintă una din unitatile  sanitare  a judeţului Arad, pusă în funcţiune în anul 1855.

In baza Deciziei nr. 306 din 30 iunie 1973 Consiliul popular al judetului Arad infiinteaza spitalul din Ineu asigurând asistenţa medicală de specialitate  pentru  locuitori  din raza orasului Ineu.

Pe baza Hotararii nr.  90 din 22. 06. 2010 a fost transferat managementul asistentei medicale al Spitalului Orasenesc Ineu catre Consiliul Local Ineu.

Din luna decembrie 2010 spitalul functioneaza intr-o cladire noua  cu   suprafata desfasurata de 7 000 mp, pe un teren de 16. 735 mp. avand in structura sa  clădiri moderne, unipavilionare.

 I. Capacitate, structura,  dotare, personal, resurse;

I. 1. 1 Informaţii privind identitatea Spitalui Orasenesc Ineu

Spitalul este un spital general, cu o structură complexă de specialităţi medico-chirurgicale care asigură urgenţele şi acordă asistenţă medicală de specialitate;

In anul  2013 prin Ordinul Ministrului Sanatati 347 din 7 martie 2013 prin care sa modificat OMS 424 din 13 mai 2011 devine Spital Orasenesc, de categoria  IV;

Cladirile sunt trecute in proprietatea administratiei locale din anuL 2003 pe baza O. G.  70/2002 si H. G 866/2002 prin trecerea acestora din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al Consiliului Local.

 

II. 1. Analiza activitati clinice(inclusive pe DRG )

II. 1.  Structura spitalului cuprinde :

Spitalul are urmatoarea structura, in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatati 519/20. 05. 2010 si completata cu adresa 51682/VVP/611 din 26. 10. 2012 :

Nr.

Crt.

SECTIA

Nr.  de paturi

1.

Sectia medicina interna

35

2.

Sectia chirurgie generala

15

3.

Sectia obstretica ginecologie

 10

4.

Compartiment neonatologie

8

5.

Compartiment  pediatrie

10

6.

Compartiment ortopedie si traumatologie

7

7.

Compartiment  ATI

5

8.

Compartiment Recuperare, medicina fizica  si balneologie

20

9

Spitalizare de zi

7

 

Total

117

 

Sali operatorii, Sterilizare, Farmacie, Laborator analize medicale, Laborator radiologie şi imagistică medicală, Laborator de recuperare, medicina fizica si balneologie, Compartiment  de  prevenire  şi  combatere  a infecţiilor nozocomiale, Cabinet TBC ambulator, Cab.  Planing Familial

Ambulator integrat cu cabinete in specialitatile: medicină internă; chirurgie generală; obstetrică ginecologie; pediatrie; ortopedie şi traumatologie ; recuperare medicala.

Analiza activităţii  medicale a Spitalul  relevă faptul că în anul 2012 s-au realizat un număr de:

ü  externări acuţi şi cronici  3188;

ü  externări în spitalizare de zi  2388;

ü  consultaţii în Unitate de Primire a Urgenţelor 8548;

ü  consultaţii în Ambulatoriul integrat   5049;

Evoluţia numărului de externări în regim de spitalizare continuă are un trend  descrescător, în 2012 se înregistrează o scădere a numărului de externări  cu 280 faţă de 2009 (grafic). In condiţiile păstrării duratei medii de spitalizare aproximativ constantă – 7,0 în 2009 şi  7,77 în 2012 (grafic), evoluţia descrescătoare a numărului de externări conduce la o scădere a ratei de utilizare a paturilor de la 78,67 % în 2009 la 68,40% în 2012 (grafic).

Cauza principală a scăderilor enunţate se datorează subfinanţării din FNSP prin CASS. 

Indicele de Case-Mix (ICM) se situează în creştere  în 2012 faţă de 2009, de la  0,8540 la 1. 0243. Creşterea Indicele de Case-Mix relevă capacitatea spitalului de a trata, prin intermediul personalului şi cu dotarile existente, cazuri din ce în ce mai complexe.    

 Grafic

 

2011

2012

2013

Nr. externari

3468

3250

3131

Durata medie de spitalizare

7,0

7,28

7,65

Rata de ocupare a paturilor

78,67

80,76

66,42

Gradul de utilizare

287,2

294,77

252,54

ICM

0,8540

0,8243

0,9106

 

Investigații paraclinice ale laboratorului de analize medicale a spitalului perioada 01.01.2014 - 30.09.2014:

Nr. Crt.

Sector

Denumire Analiza

Cantitate

1

ALT

Ex coproparazitologic Proba 1

741

2

BIOCHIMIE

Fosfataza alcalina

533

3

BIOCHIMIE

TGP / ALT

3218

4

BIOCHIMIE

Amilazemie

617

5

BIOCHIMIE

Amilazurie

268

6

BIOCHIMIE

TGO / AST

2749

7

BIOCHIMIE

Bilirubina Directa

529

8

BIOCHIMIE

Bilirubina Totala

1416

9

BIOCHIMIE

Colesterol

1956

10

BIOCHIMIE

HDL Colesterol

367

11

BIOCHIMIE

LDL Colesterol

363

12

BIOCHIMIE

Calcemie

1544

13

BIOCHIMIE

Creatinina

2597

14

BIOCHIMIE

Gama Glutamil Transferaza

790

15

BIOCHIMIE

Glicemie

3350

16

BIOCHIMIE

Sideremie

310

17

BIOCHIMIE

Magnezemie

1225

18

BIOCHIMIE

Proteine totale

125

19

BIOCHIMIE

Trigliceride

1814

20

BIOCHIMIE

Acid uric

1140

21

BIOCHIMIE

Urea

3114

22

HEMATOLOGIE

Nr. Limfocite atipice

3932

23

HEMATOLOGIE1

APTT

740

24

HEMATOLOGIE1

FIBRINOGEN

644

25

HEMATOLOGIE1

INR

1089

26

HEMATOLOGIE1

TQ

1089

27

HEMATOLOGIE2

VSH

2352

28

HEMATOLOGIE3

Rh

371

29

IMUNOLOGIE

Anti HAV

1

30

IMUNOLOGIE

PSA

4

31

IMUNOLOGIE

ASLO

9

32

IMUNOLOGIE

Proteina C Reactiva

27

33

IMUNOLOGIE

VDRL

21

34

IMUNOLOGIE

Depistare Ac Anti HP

61

35

IMUNOLOGIE

Ag Hbs

33

36

IMUNOLOGIE

Anti HCV

33

37

IMUNOLOGIE

Depistare HIV

21

38

IMUNOLOGIE

Troponina

13

39

IMUNOLOGIE1

ASLO

38

40

IMUNOLOGIE1

Factor Reumatoid

15

41

IMUNOLOGIE1

Proteina C Reactiva

173

42

IMUNOLOGIE1

VDRL

246

43

IMUNOLOGIE2

Ac Anti-HAV Ig.M

3

44

IMUNOLOGIE2

Depistare Ac Anti HP

398

45

IMUNOLOGIE2

Ag Hbs

352

46

IMUNOLOGIE2

Anti HCV

351

47

IMUNOLOGIE2

Depistare HIV

248

48

IMUNOLOGIE2

PSA calitativ

13

49

IMUNOLOGIE2

Troponina

131

50

URINA

PH

2757

Total

43931

Salarii septembrie 2013

Scris de Spital Ineu on . Posted in Spital

Funcţia

Suma

Medic primar interne

2095

Medic specialist chirurgie

839

Farmacist

1286

Biolog

788

Medic specialist cpu

1651

Medic primar chirurgie

1225

Medic specialist chirurg

3213

Director medical

3152

Medic primar pediatrie

2094

Medic primar ortopedie

1129

Medic spes.plening

1600

Medic primar pediatrie

3538

Medic primar interne

764

Medic primar interne

3422

Medic specialist obst.gin.

4358

Medic primar pneumologie

3038

Medic primar radiologie

1044

Medic specialist meidicna generala

863

Medic primar interne

790

Medic primar recuperare

2072

Medic rez.radiologie

1465

Medic rez.ati

1418

Medic rez.cpu

1984

Medic rez.

1418

Medic rez.cpu

1984

Medic rez.ati

1984

Medic rez.cpu

1988

Medic rez.obst.-gin.

1418

As.med.pr.inetrne

1504

As.med.pr.ati

1696

As.med.pr.chirurgie

1590

As.med.pr.ati

1682

As.med.pr.obst.gin.

1537

As.med.pr.sala operatie

1590

As.med.pr.laborator

591

As.med.pr.tbc

1504

As.med.pr.tbc

1711

As.med.pr.obst.gin.

1472

As.med.plening familial

562

As.med.pr.recuperare

1149

As.med.pr.sala operatie

1660

As.med.pr.cpu

1524

As.med.pr.pediatrie

1510

As.med.pr.chirurgie

1222

As.med.pr.dietetica

1290

As.med.pr.pediatrie

1310

As.med.pr.inetrne

1544

As.med.pr.sala operatie

1660

As.med.pr.inetrne

1475

As.med.pr.ati

1762

As.med.pr.radiologie

1238

As.med.pr.nn

1440

As.med.pr.farmacie

1143

As.med.pr.inetrne

1499

As.med.pr.inetrne

1348

As.med.pr.obst.gin.

1510

Maseur

1034

As.med.pr.inetrne

1385

As.med.pr.inetrne

1202

As.med.pr.pediatrie

1568

As.med.laborator

927

As.med.pr.ati

1581

As.med.pr.obst.gin.

1412

As.med.pr.chirurgie

1480

Sora medicala pr.nn.

1281

As.med.pr.pediatrie

1531

As.med.pr.pediatrie

1517

As.med.pr.nn

1568

As.med.pr.cpu

1430

As.med.pr.obst.gin.

1440

As.med.pr.nn

1329

As.med.pr.ati

1765

As.med.pr.sala operatie

1705

Infirmiera chirurgie

955

Ingrijitoare  obst.gin.

945

Infirmiera chirurgie

937

Ingrijitoare chirurgie

950

Infirmiera recuperare

909

Infirmiera chirurgie

896

Infirmiera interne

905

Infirmiera pediatrie

916

Ingrijitoare nn

905

Ingrijitoare  obst.gin.

937

Ingrijitoare interne

651

Infirmiera chirurgie

890

Ingrijitoare pediatrie

874

Infirmiera chirurgie

862

Infirmiera pediatrie

838

Infirmiera obst.gin.

757

Infirmiera chirurgie

908

Ingrijitoare tbc

1048

Infirmiera interne

903

Portar

1076

Bucatareasa

998

Bucatareasa

998

 Spalatoreasa

895

Spalatoreasa

659

Muncitor necalificat

701

Portar

889

Portar

894

Muncitor necalificat

741

Portar

874

Bucatareasa

984

Muncitor calificat

916

Portar

979

Sef echipa muncitori

1212

Referent statistica

1257

Sef birou contabilitate

2095

Economist runos

1301

Manager

2675

Dir.fin.contabil

2628

Referent aprovizionare

1025

Referent birou administrativ

715

Referent contabilitate

1687

Secretar-dactilograf

1016