Condiţii de internare

Scris de Spital Ineu on . Posted in Informaţii pacient

 

 CONDIŢII GENERALE DE INTERNARE:

 1.      Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;

 2.      Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;

 3.      Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original şi xerocopie;

 4.      Carnet de sănătate;

5.    Pentru limitarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, pentru fiecare pacient se va face triajul si ulterio pentru internare se va efectua    in mod obligatoriu testarea.

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI:

 

1.      Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;

 2.      Carnet de sănătate;

 3.      Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;

 4.      Buletin de identitate sau Cartea de identitate
- pentru copii: Certificatul de naştere;

 5.      Pentru eliberarea concediului medical:
- adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
- formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).