Drepturile pacienţilor

Scris de Spital Ineu on . Posted in Informaţii pacient

I.Pacienţii au dreptul Ia îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate.

 

II.Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

 

III.Dreptul pacientului la Informaţia medicală

·         Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

·         Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

·         Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să Ie respecte pe durata spitalizării.

·         Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

·         Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte sa fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.

·         Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

·         Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

·         Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

 

IV.Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

·         Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa: consecinţele refuzului său ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului în cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

·         Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru reoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

·         Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică.

·         Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

 

V.Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

·         Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

·         Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

·         Pacientul are acces la datele medicale personale.

·         Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diognosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

 

         VI.     Drepturile pacientului la tratament şl îngrijiri medicale

·         Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.

·         Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

·         Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau pănă la vindecare.

·         Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.