Obligaţiile pacienţilor

Scris de Spital Ineu on . Posted in Informaţii pacient

- Să respecte personalul secţiei şi indicaţiile date de aceştia în vederea bunei desfăşurări a activităţii în secţie;

- Să se adreseze în mod civilizat personalului medico-sanitar fără acte de agresiune verbală sau fizică - situaţie care va duce la externarea pacientului agresiv;

- Să respecte condiţiile de disciplină ale secţiei şi ale spitalului; să folosească cu grijă bunurile ce-i sunt puse la dispoziţie, orice degradare sau lipsă fiind supuse plăţii la externare; să nu fumeze în incinta spitalului;

- Să nu consume şi să nu introducă băuturi alcoolice în spital; să nu efectueze comerţ şi să nu practice jocuri de noroc; să nu utilizeze aparate electrocasnice ;

- Să atenţioneze personalul de serviciu cu privire la eventualele avarii Ia instalaţii electrice, sanitare sau încălzire ;

- Să respecte întrutotul regimul indicat de medicul curant;

- Să servească masa numai în sala de mese ;

- Să utilizeze echipament specific spitalului şi să nu părăsească spitalul în acest echipament;

- Să respecte programul de vizită stabilit de conducerea spitalului, în vederea respectării activităţii medicale şi de a utiliza „sala de vizitatori” în acest scop;

- Să păstreze curaţenia în saloane, bai, wc-uri, spaţii comune ;

- Să nu utilizeze fără supravegherea personalului medical instalaţia de oxigen ;

- Să nu depoziteze în saloane şi să nu arunce pe geam resturi alimentare sau de altă natură;

- Să anunţe şi să respecte indicaţiile personalului de serviciu în caz de incediu;

- Să nu părăsească spitalul fără permisiunea medicului, în caz contrar, medicul de gardă poate decide externarea bolnavului.